SPEKTÁKL

Příspěvky: 312 • Cena od: 119 CZK měsíčně

O publikaciMám slevový kód

Proč se politická revue jmenuje SPEKTÁKL? Divadlo je zprávou o světě. Není však jen jeho popisem, má v sobě i potenciál změny. Může útočit na zlořády a bránit ideje. Je pokornou výpovědí autora a zároveň jeho pyšnou vizí. Divadlo je svět, svět je divadlo, a my jsme v něm zúčastněnými diváky, herci i dramatiky. Je na nás, jakou roli zvolíme, přičemž rozdíly mezi nimi se často smazávají. I divák zasahuje do děje, i postava na scéně mění vyznění hry, i všemocný autor někdy jen pozoruje dění. Kánon divadla je hluboce konzervativní, tvůrce se drží svých trvalých hodnot a stále znovu a znovu je interpretuje v nové situaci. V záplavě informací a chaosu sociálních sítí SPEKTÁKL nabízí orientaci a řád. Neopisuje od druhých, nastoluje vlastní témata a úhly pohledu. Stejně jako divadelní hra ukazuje ucelený, utříděný a hodnotově podmíněný obraz světa, nikoli jen střepy. SPEKTÁKL nevytváří pasivní konzumenty, vytváří aktivní komunitu. Komunitu lidí, kteří chtějí konzervativní hodnoty nejen sdílet, ale také je šířit. Užijte si SPEKTÁKL, čtěte, přemýšlejte, reagujte a tvořte budoucnost!

SCÉNA/ ŠVÉDSKO, ITÁLIE - KDO DALŠÍ? V EVROPĚ SÍLÍ VOLÁNÍ PO ŘÁDU. LEVICE VARUJE PŘED “FAŠISMEM”, ALE SAMA PŮSOBÍ ROZKLAD


Švédští demokraté uspěli ve volbách a míří do vlády. V Itálii mají stejnou šanci Bratři Itálie. Evropská levice varuje před fašismem, podpora obou stran je ale jen reakcí na rozklad, který působí mimo jiné příliš liberální imigrační politika. Na obranu vlastní kultury před multikulturalismem slyší voliči, jimž jde o uchování řádu ve smyslu zajištění elementárního bezpečí občanů, podpory rodiny a prosperity založené na pilné práci. Bohužel, na starém kontinentu tyto hodnoty upadají. Co je na jejich obnově extremistického? Nic.


MONITOR:


Začíná očkování vakcínou, která lépe zabírá na omikron. Modifikované vakcíny proti covidu-19, bude týdně přicházet 700 tisíc dávek. Dostat ji mohou zájemci starší dvanácti let, kteří dostali předchozí dávku nejpozději před třemi měsíci. Vylepšená vakcína se bude podávat pouze jako posilující dávka. Zároveň WHO říká, že se blíží konec pandemie koronaviru. Takže žádnou paniku. Navíc máme úplně jiné problémy… 


REFLEKTOR/ POLITIKA


Politika. Jak vám to slovo zní? S největší pravděpodobnosti nelichotivě. Přitom vše, co máme, co činí Západ nejlepším místem pro život, je dáno právě tím, že se v naší civilizaci zdaleka nejvíce rozvinulo umění a řemeslo politiky. Politika, správa Polis, je vznešeným povoláním, či spíše posláním. Pokud jej některý politik není hoden, pak vinu musíme přičítat jen sami sobě. Máme přece demokracii, nevládne nám dědičný monarcha. I když by si asi mnozí z nás přáli mít v čele země panovnici, která právě odešla.


TÉMA/ KRÁLOVÉ A DEMOKRATÉ. VZNEŠENOST NEMUSÍ BÝT VÝSADOU KRÁLŮ A ŘÍŠE SVOBODY MŮŽE BÝT ROVNĚŽ IMPÉRIEM


Odešla velká královna. Což je možná příležitost zamyslet se nad významem tradiční formule “král z Boží milosti”. V křesťanském pojetí Bůh činí věci ne proto, že je Bůh, ale protože jsou dobré. Na panovníka má tímto přídomkem přejít imperativ, aby s moci nenakládal dle své libovůle, ale dělal jen to, co je správné. Demokratické politiky žádný takový příkaz neváže - ale také jim nic nebrání v tom jednat se vznešeností, jaká se očekává od monarchů a budovat říši svobody se stejnou péči a zaujetím, jako impérium.


SCÉNA/ ENERGETICKOU KRIZI ZAVINILA POLITIKA. A TA JÍ MUSÍ TAKÉ VYŘEŠIT. MOC MÁ NAKONEC VŽDY NAVRCH NAD BYZNYSEM


Česká vláda i Evropská unie sáhnou k rázným zásahům proti energetické krizi. Po tomto vyjádření klesají ceny plynu a elektřiny. Jde o důkaz, že trhy netvoří hru, ale jen reagují na situaci, která je kolíkována politickými rozhodnutími. Což neplatí pouze krátkodobě a na tuto speciální situaci. Je na čase si to naplno uvědomit, protože máme sklon podléhat dojmu, že když nás trh často tvrdě ztrestá za naše chyby, je i hybatelem dění. Nikoli. Pouze realitu odráží, neutváří ji. A stejně jako zrcadlo nemůže za naši křivou tvář.


SCÉNA/ SMYSLEM POLITIKY JE SLOUŽIT MYŠLENCE. COŽ JE TĚŽKÉ U NÁRODA, JEMUŽ CHYBÍ STÁTNÍ IDEA


Josef Mašín, nebo Jan Žižka? Václav Havel, nebo Andrej Babiš? Kdybychom měli státní ideu, nemuseli bychom se takto ptát a nestalo by se, aby někdo považoval za hrdinu či státníka krvavého hejtmana a chamtivého oligarchu. Natož aby nerespektoval a nevážil si bojovníků za svobodu a demokracii. Narozdíl od Velké Británie nám však chybí nejen monarcha, ale i vědomí národní identity, jíž vládce slouží a jež je střelkou kompasu, který ukazuje správný směr. Pak často vládne moc myšlence, nikoli myšlenka moci.


MONITOR:


Německo chce ponechat dvě ze tří stávajících jaderných elektráren do poloviny dubna 2023 v rezervě, třetí podle plánů ke konci roku odstaví. Německý ministr hospodářství Robert Habeck řekl, že atomové elektrárny Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku mohou během zimy vzhledem k nejistým dodávkám plynu z Ruska přispět k energetické bezpečnosti Německa. Takže levné čisté domácí jaderné elektrárny jen jako záloha drahého ruského špinavého plynu? Němci… 


REFLEKTOR/ MOC


Moc nesnáší vakuum. Nikdy nezůstane ležet na ulici. Chce být vlastněna, nabízí se a přímo vnucuje. Vždy ji někdo rychle zvedne. Proto je tak důležité, aby vznešená moc svobody, demokracie a právního státu byla silná, sebevědomá a neuvolňovala místo jiným, horším. Platí to pro domácí i mezinárodní politiku, pro vojenství i ekonomiku. Buď budou vládnout obhájci humanity, práva a rozumu - nebo někdo jiný. V České republice, v Evropě, na planetě Zemi, ve Vesmíru…