O publikaci

Proč se politická revue jmenuje SPEKTÁKL? Divadlo je zprávou o světě. Není však jen jeho popisem, má v sobě i potenciál změny. Může útočit na zlořády a bránit ideje. Je pokornou výpovědí autora a zároveň jeho pyšnou vizí. Divadlo je svět, svět je divadlo, a my jsme v něm zúčastněnými diváky, herci i dramatiky. Je na nás, jakou roli zvolíme, přičemž rozdíly mezi nimi se často smazávají. I divák zasahuje do děje, i postava na scéně mění vyznění hry, i všemocný autor někdy jen pozoruje dění. Kánon divadla je hluboce konzervativní, tvůrce se drží svých trvalých hodnot a stále znovu a znovu je interpretuje v nové situaci. V záplavě informací a chaosu sociálních sítí SPEKTÁKL nabízí orientaci a řád. Neopisuje od druhých, nastoluje vlastní témata a úhly pohledu. Stejně jako divadelní hra ukazuje ucelený, utříděný a hodnotově podmíněný obraz světa, nikoli jen střepy. SPEKTÁKL nevytváří pasivní konzumenty, vytváří aktivní komunitu. Komunitu lidí, kteří chtějí konzervativní hodnoty nejen sdílet, ale také je šířit. Užijte si SPEKTÁKL, čtěte, přemýšlejte, reagujte a tvořte budoucnost!